Úvod

AidTech je 2D sci-fi akční adventura s logickými prvky zaměřená na příběh. Hlavními prvky této hry jsou vaše rozhodnutí, kterými ovlivňujete hru a příběh. Ke svému prospěchu využíváte teleportaci, laserové zbraně a energetické štíty. Projdete výzkumné komplexy, vesmírné lodě a zbytky civilizace roztroušené různě po vesmíru, aby jste zachránili to co je pro vás nejdůležitější. Více o hře

Příběh – ukázka

Země taková, jako jsme ji znali, už skončila. Lidé se již na své planetě nedokázali nadále udržet. Kontinenty postupně mizeli pod hladinou moře kvůli neustálému globálnímu oteplování. Přelidnění začalo být čím dál vážnější, a jen uspíšilo spotřebu nerostných surovin, jež nebylo lidstvo schopno nahradit. Zbývaly jen dvě možnosti: Utéct, nebo se přizpůsobit. Většina lidí si samo sebou vybrala útěk, neboť život doma již nebyl tak snadný.

Roku 2232 je Země až na výjimky pustá. Rovník je pohlcen útrpným vedrem a rozšiřujícími se pouštěmi. Zbývá už jen několik osad na severu a společnost Aid Technology – poslední útočiště na Zemi, jež ze zbývajících prostředků a technologie poskytuje pomoc přeživším. Korporace si získala svými vynálezy v novém meziplanetárním světě velký ohlas. Na její pomoci je závislých tisíce lidí, neboť jen její implantáty a mechanické vylepšení dokáží udržet na nohou už tak zchřadlou populaci.

A zrovna na tomto místě pracuje Benjamin Patton – výzkumný pracovník a vědec Aid Techu. V uzavřené a izolované společnosti vědců, inženýrů, bezpečáků, manažerů a výzkumníků žije svůj poklidný život se svojí přítelkyní Catherine, jež zde rovněž pracuje. Tento klid však netrvá věčně. Jednoho dne se Benovi obrátí celý život naruby. Společnost se ocitne pod nečekaným teroristickým útokem zvenku. Ve všem tom zmatku a panice se beze stopy ztratí i Benova žena – Catherine.

Pokud chce Benjamin odhalit pravdu a najít svou ženu, musí se vydat po stopách do, pro něj dosud neznámého, vesmíru. Nového světa, ve kterém již staré zvyklosti a zákony neplatí. Dokáže se s takovými podmínkami poprat? To už záleží na jeho dovednostech a důvtipu. Okusí dalekosáhlé cesty vesmírným prostorem, krutou realitu v neznámém městě bičovaným deštěm a válkou, nebo vyprahlé pláně, kde se člověk před nebezpečím tak snadno neschová. Za všemi těmito útrapami je někde schovaná pravda, která jej navždy změní.