Úvod

AidTech je 2D sci-fi akční adventura s logickými prvky zaměřená na příběh. Hlavními prvky této hry jsou vaše rozhodnutí, kterými ovlivňujete hru a příběh. Ke svému prospěchu využíváte teleportaci, laserové zbraně a energetické štíty. Projdete výzkumné komplexy, vesmírné lodě a zbytky civilizace roztroušené různě po vesmíru, aby jste zachránili to co je pro vás nejdůležitější. Více o hře

GUI ukázka

Herní GUI slouží především k zobrazení informací hráči. Je to například minimapa, kompas, počet životů, uživatelské akce atp.

V naši hře jsme potřebovali dosáhnout pomocí GUI několika cílů:

  1. Zobrazit, že hráč může vykonat určitou akci
  2. Zobrazit hráčovi staty (životy, energie)
  3. Zobrazit dialogy s postavami

Na obrázcích vidíte zachycené GUI prvky na kousku první lokace.

Zobrazit, že hráč může vykonat určitou akci

Potřebovali jsme ukázat hráči, že v danou dobu může vykonat danou akci, např. Promluvit, otevřít dveře nebo použít předmět. Děláme to proto, aby hráč nemusel pouze hádat jestli může něco vykonat.

controls GUI

Tyto indikace zobrazujeme v rohu obrazovky jako klávesu s akcí (mezerník – skočit). Klávesy pro akce budou nastavitelné, bohužel Unity input systém nepodporuje tuhle funkci defaultně (pouze při startu hry, nikoliv při hraní hry), takže je nutnost naprogram vlastní input systém. Je to škoda a myslím si, že by tahle funkce měla být už dávno v Unity 3D. Nastavitelná možnost kláves je přece standart!

Zobrazit hráčovi staty (životy, energie)

Tady je jasné, proč ukazovat tyhle informace.  Životy máte pouze dva, energie se neustálé dobijí. Pokud ztratíte jeden život, zbývající život začne indikovat, že další střelou zemřete. Status energie se teprve vymýšlí a ukážeme vám ho až s hl. postavou.

life gui remaining GUI life

Zobrazit dialogy s postavami

Je potřeba zobrazit hráči jednak před samotným dialogem s kým bude mluvit a poté, kdo mluví a co kdo říká. U odpovědí je samozřejmě možné více možností dialogu, a pokud jsou dlouhé, nabídne se hráčí scrollbar. Bylo nutné udělat dialogy čitelné, není nic horšího když něco musíte luštit.

dialog GUI

Jedná se pouze o prototypy GUI a pravděpodobně se ještě změní, ale je důležité při vývoji pracovat s relativní grafikou. Snažili jsme se o to, aby GUI zapadlo do hry a celého konceptu, např. do herních terminálů, o kterých se dozvíte příště.